วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 05/05/2563 21,136.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 05/05/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 05/05/2563 9,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 109,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 94,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 23/04/2563 53,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 1,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 1,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2563 262,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 4,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 15 รายการ 15/04/2563 18,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 5,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/04/2563 7,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 867 รายการ