f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+900 - กม.20+400 ปริมาณงาน 22,500 ตร.ม. 17/10/2561 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+295-กม.10+695 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/10/2561 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม..569+735 - กม.569+835 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง พร้อมงานดูแลรักษา 1 ปี 19/10/2561 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type "III") ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ระหว่าง กม.0+000-กม.7+000 และทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ-หนองยอ-หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.9+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 90,900 ตร.ม. 19/10/2561 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.2+625 - กม.3+047 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2562 9,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.6+100 - กม.8+383 (LT.) ปริมาณงาน 27,209 ตร.ม. 04/01/2562 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 96 จาก 96 รายการ