f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 30,432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 109,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 8,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 192,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 13,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 61,776.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 56,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 14,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุกอ่สร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ)จำนวน 52 รายการ 06/02/2563 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม.16+000 - กม.16+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.10+000 - กม.15+740 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 145.14 ตร.ม.) 19/03/2562 1,372,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,169 ต้น 25/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 96 รายการ