f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+100 - กม.7+765 LT. (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 1,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+000 - กม.9+110 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 1,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 4 ระหว่าง กม.7+000 - กม.45+948 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2563 3,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1 ระหว่าง กม.1+891 - กม.14+225 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 1,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ตอน 2 ระหว่าง กม.234+810 - กม.241+400 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 1,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ตอน 1 ระหว่าง กม.221+600 - กม.227+450 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 1,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเดชอุดม (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ที่ กม.365+829 - กม.366+009 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 07/12/2563 3,753,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.39+600 - กม.40+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.328+450 - กม.329+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.313+384 - กม.314+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.265+736-กม.266+312 (เป็นช่วงๆ ) และทล.2415 ตอน หนองบ่่อ-หนองยอ ระหว่าง กม.0+040-กม.3+200 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 114 ต้น) 14/12/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.570+855 - กม.572+000 ปริมาณงาน 22,550 ตร.ม. 14/12/2563 9,481,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.248+500 - กม.249+135 (LT.) และ กม.253+100 - กม.254+600 (RT.) ปริมาณงาน 23,246 ตร.ม. 14/12/2563 9,677,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.6+000 - กม.9+900 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 21,360 ตร.ม. 14/12/2563 9,677,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.575+760 - กม.577+500 ปริมาณงาน 33,835 ตร.ม. 18/12/2563 14,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 138 รายการ