f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.321+100 - กม.322+250 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 23,690 ตร.ม. 24/04/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 5 ระหว่าง กม.11+640 - กม.13+092 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 2,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 3 ระหว่าง กม.24+550 - กม.25+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 4 ระหว่าง กม.41+600 - กม.42+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 6 ระหว่าง กม.326+800 - กม.327+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+675 - กม.17+900 ปริมาณงาน 29,028 ตร.ม. 24/04/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2432 ตอน ทางเข้าเขื่องใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+500 ปริมาณงาน 28,500 ตร.ม. 22/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.315+100 - กม.315+900 ปริมาณงาน 16,480 ตร.ม. 24/04/2563 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ -หนองยอ ระหว่าง กม.9+300 - กม.14+090 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 29,360 ตร.ม. 23/04/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.10+155 - กม.12+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 24,723 ตร.ม. 23/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.43+400 -กม.43+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.44+000 - กม.44+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.548+300 - กม.549+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 198,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2563 62,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 96 รายการ