f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘๗๖ ลิตร 04/08/2563 19,999.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 31/07/2563 229,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 31/07/2563 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง หมวดทางหลวงวารินชำราบ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 31/07/2563 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 31/07/2563 6,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง หมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๒ แห่ง 31/07/2563 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๘๒+๒๐๙ ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/08/2563 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๙๒+๗๑๕ ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/08/2563 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 23/07/2563 39,611.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างตัดเครื่องแบบแขนยาวพร้อมปลอกแขน และ เครื่องแบบแขนสั้นพร้อมปลอกแขน จำนวน ๒ รายการ 22/07/2563 9,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 22/07/2563 85,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0101 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.30+200 (เป็นช่วง ๆ) 20/07/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0101 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.30+200 (เป็นช่วง ๆ) 20/07/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 วัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 20/07/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อSPEEDOMETER ASSY จำนวน ๑ ชิ้น 20/07/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 577 รายการ