วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร S400 ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ บริเวณ กม.23+557 (สี่แยกอำเภอกุดข้าวปุ้น) ปริมาณงาน 1.00 ตู้ 10/06/2563 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/06/2563 53,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ บริเวณ กม.509+495 ปริมาณงาน 8 ชุด 05/06/2563 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/06/2563 38,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/06/2563 49,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 12,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/06/2563 30,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 491,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 27/05/2563 17,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 27/05/2563 96,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 26/05/2563 92,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/05/2563 92,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 76,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 10,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 59,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 674 รายการ