f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 15 รายการ 25/03/2563 26,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อแผ่นสติกเกอร์ PVC สีดำด้าน 25/03/2563 8,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร 8 รายการ 24/03/2563 96,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 50 หลา 24/03/2563 160,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 24/03/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+300 - กม.1+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 465,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 465,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.2+850 - กม.3+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 465,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.45+550 - กม.46+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 465,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อโคมไฟฟ้าสัญญาณเตือน โซล่าเซลล์ ชนิดหลอด LED น้ำเงิน - แดง 19/03/2563 105,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/04/2563 3,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.71+900 - กม.77+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,172 ตารางเมตร 07/05/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 5 ระหว่าง กม.72+600 - กม.72+985, กม.75+015 - กม.76+065 และ กม.76+310 - กม.77+185 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2563 3,059,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 519 รายการ