f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 30/04/2563 9,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 26 รายการ 30/04/2563 18,812.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/18 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 29/04/2563 17,548.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 17 รายการ 29/04/2563 54,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อเสาการ์ดเรล (แผ่นตรง) ขนาด Dia. 0.10 x 2.00 ม. หนา 4.00 มม. 28/04/2563 17,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 28/04/2563 55,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/05/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 17/04/2563 98,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 17/04/2563 191,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 8 รายการ 16/04/2563 45,895.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 255,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 15/04/2563 76,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 15/04/2563 67,785.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 31/03/2563 57,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 14,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 519 รายการ