f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 22/06/2563 471,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุโยธาจำนวน 19 รายการ 18/06/2563 19,511.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างผลิตป้ายไวนิล งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (รหัสงาน 21630) 16/06/2563 8,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/06/2563 312,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 12/03/2563 146,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 12/06/2563 16,431.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 12/06/2563 67,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างซ่อมและย้ายจุดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) ใช้ประจำห้อง ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 11/06/2563 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 359,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) 10/06/2563 54,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. 01/01/2513 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ รุ่น 372XP HUSQVARNA 08/06/2563 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทางและเกาะกลาง (รหัสงาน 21521) สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 08/06/2563 490,613.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 05/06/2563 7,724.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 65,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 519 รายการ