แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/10/2562 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
2 26/11/2561 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม – อ.จอมพระ
3 22/11/2561 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท – ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน – บ.ด่านพัฒนา
4 20/04/2561 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพ ฯ มุ่งสู่ภูมิภาค ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561