แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 ประวัติความเป็นมา 06/11/2561
2 คณะผู้บริหาร 06/11/2561
3 โครงสร้างองค์กร 06/11/2561
4 ทำเนียบผู้บริหาร 06/11/2561
5 บุคลากร 06/11/2561
6 เส้นทางควบคุม 06/11/2561
7 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 06/11/2561
8 ฝ่ายวิศวกรรม 06/11/2561
9 ฝ่ายปฏิบัติการ 06/11/2561
10 ติดต่อแขวงทางหลวงสุรินทร์ 09/11/2561
11 งานสารบรรณ 19/12/2561
12 งานการเงินและบัญชี 19/12/2561
13 งานพัสดุและสัญญา 19/12/2561
14 งานสารสนเทศ 19/12/2561
15 งานวางแผน 19/12/2561