แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ระหว่าง กม.181+872 -กม.189+600 และ กม.195+800 - กม.199+420 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 สร.51/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ ๕ ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง (งบตำรวจทางหลวง) 18/11/2563 615/45/64/26 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ