แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๓ รายการ 14/05/2564 615/45/64/145 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 11/05/2564 615/45/64/144 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๓ รายการ 11/05/2564 615/60/64/143 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 03/05/2564 615/60/64/140 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน 1,200 ถุง 22/04/2564 615/60/64/131 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 22/04/2564 615/60/64/130 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้ายไฟกระพริบหัวเกาะ LED) จำนวน 5 ชุด 21/04/2564 615/60/64/129 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 20/04/2564 615/35/64/127 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) จำนวน 600 ต้น 20/04/2564 615/70/64/126 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๑ รายการ 09/04/2564 615/45/64/124 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้ายจราจร) รวม ๓ รายการ 09/04/2564 615/60/64/123 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 09/04/2564 615/60/64/122 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๒ รายการ 09/04/2564 615/45/64/121 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๘ รายการ 07/04/2564 615/60/64/119 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๘๐+๕๐๐ - กม.๑๘๒+๕๕๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๒ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E49/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 280 รายการ