แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อป้ายจราจร รวม ๓ รายการ 29/05/2563 615/60/63/195 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 29/05/2563 615/45/63/194 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดปุ่มสะท้อนแสงสีเหลือง 2 หน้า ขนาด 10 ซม. ปริมาณงาน 1,780 อัน 26/05/2563 615/-/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 25/05/2563 615/60/63/193 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 25/05/2563 615/45/63/192 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม 3 รายการ 20/05/2563 615/45/63/189 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม 9,000 ลิตร 05/05/2563 615/35/63/179 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 05/05/2563 615/45/63/178 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. ปริมาณงาน 1,532 อัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ 29/04/2563 615/-/63/23 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h มอก.371-2530 จำนวน 90 ถัง 28/04/2563 615/60/63/177 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 3 เครื่อง 27/04/2563 615/10/63/174 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 27/04/2563 615/35/63/173 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๔ รายการ 27/04/2563 615/45/63/172 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีตีเส้นจราจร) รวม 3 รายการ 22/04/2563 615/60/63/170 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อป้ายไฟลูกศรกระพริบ LED จำนวน ๑๖ ชุด 21/04/2563 615/60/63/169 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 126 รายการ