แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๓ รายการ 14/05/2564 615/45/64/145 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 11/05/2564 615/45/64/144 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๓ รายการ 11/05/2564 615/60/64/143 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. 07/05/2564 615/60/64/141 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 07/05/2564 615/60/64/142 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 03/05/2564 615/60/64/140 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้เนื้อแข็ง) จำนวน 6 ท่อน 03/05/2564 615/60/64/139 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 1 รายการ 03/05/2564 615/70/64/138 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 03/05/2564 615/70/64/137 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ 03/05/2564 615/40/64/136 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานภัยพิบัติ (วาตภัย)) รวม ๗ รายการ 27/04/2564 615/45/64/135 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์สีขาว) จำนวน 17 หลา 27/04/2564 615/60/64/134 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง) จำนวน ๕๐ หลา 27/04/2564 615/60/64/133 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๒๐๐ ลิตร 26/04/2564 615/35/64/132 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน 1,200 ถุง 22/04/2564 615/60/64/131 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 892 รายการ