แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62110050150
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.134+825 - กม.135+185 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 360 เมตร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 630,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ