f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 2 ระหวา่ง กม.13+991 - กม.16+100 ปริมาณงาน 8,436 ตร.ม. 18/12/2563 11,489,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.6+600 - กม.8+100 ปริมาณงาน 32,200 ตร.ม. 16/11/2563 12,968,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+394 - กม.9+500 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 18,954 ตร.ม. 18/12/2563 11,654,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.20+404 - กม.22+324 ปริมาณงาน 17,280 ตร.ม. 18/12/2563 13,549,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.17+527 - กม.18+500 ปริมาณงาน 20,433 ตร.ม. 18/12/2563 13,543,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.16+875 - กม.17+729 ปริมาณงาน 17,592.400 ตร.ม. 18/12/2563 13,549,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.33+835 - กม.35+300 ปริมาณงาน 17,767.500 ตร.ม. 18/12/2563 14,517,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.245+440 - กม.247+490 LT. ปริมาณงาน 21,300 ตร.ม. 18/12/2563 13,549,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหวา่ง กม.245+440 - กม.247+490 LT. ปริมาณงาน 21,300 ตร.ม. 06/11/2563 2.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 1,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่างานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและส่ิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 1,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.314+300 -กม.315+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/05/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ปริมาณงาน 2 หลัง 23/04/2563 2,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.จ.อุบลราชธานี ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพิบูลมังสาหาร, ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงเขื่องใน, ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษ์ ปริมาณงาน 3 แห่ง 01/05/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 138 รายการ