วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 14/05/2564 110,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ที่ กม.42+550 11/05/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ที่ กม.39+175 11/05/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน ( งานเงินทุนฯ) จำนวน ๑ รายการ 11/05/2564 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 11/05/2564 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างซ่อมบริการ รถหมายเลข ๔๔-๐๔๑๐-๑๘-๐ 06/05/2564 19,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 06/05/2564 52,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/05/2564 54,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/05/2564 31,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/05/2564 32,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/05/2564 32,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/05/2564 90,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/05/2564 59,045.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.309+476 (ด้านขวาทาง) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 03/05/2564 26,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายจราจรและเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ที่ กม.497+944 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 03/05/2564 57,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,068 รายการ