วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 6,955.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 123,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.2+471 - กม.2+917 ปริมาณงาน 14 ต้น 25/05/2563 345,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 104,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 20/05/2563 497,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 32,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 1,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 20/05/2563 41,118.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 20/05/2563 5,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 20/05/2563 7,574.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/05/2563 57,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 14/05/2563 6,155.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 07/05/2563 79,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 07/05/2563 29,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 867 รายการ