วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 32,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 16 รายการ 05/06/2563 13,981.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 05/06/2563 13,981.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 04/06/2563 8,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 9,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 05/06/2563 80,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 05/06/2563 58,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 19,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 04/06/2563 11,050.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/06/2563 26,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 23,950.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 04/06/2563 24,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 867 รายการ