แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจัดซื้อทรายหยาบ (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 รายการ 03/09/2563 615/60/63/294 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 3 รายการ 02/09/2563 615/70/63/293 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม 9 รายการ 02/09/2563 615/40/63/292 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-13780-62 01/09/2563 615/-/63/55 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 งานจ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสาร แผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน 01/09/2563 615/-/63/54 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-08897-57 01/09/2563 615/-/63/53 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม 5 รายการ 01/09/2563 615/40/63/291 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 14 รายการ 31/08/2563 615/60/63/290 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 2 รายการ 28/08/2563 615/45/63/289 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน 174 ตัน 24/08/2563 615/60/63/288 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๗๔-๕๙ จำนวน 1 งาน 24/08/2563 615/-/63/52 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,400 ลิตร 21/08/2563 615/35/63/287 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 27 รายการ 21/08/2563 615/70/63/286 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 งานจัดซื้อวาล์วน้ำ 20/08/2563 615/30/85/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 งานจัดซื้อผ้าเบรคมือ 20/08/2563 615/30/84/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 547 รายการ