แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 2 รายการ 11/12/2562 615/60/63/32 แขวงทางหลวงสุรินทร์
362 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 615/40/63/29 แขวงทางหลวงสุรินทร์
363 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 37 รายการ 11/12/2562 615/40/63/31 แขวงทางหลวงสุรินทร์
364 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 27 รายการ 11/12/2562 615/60/63/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
365 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
366 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
367 ซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 03/12/2562 615/30/8/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
368 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 v 85 AH 03/12/2562 615/30/7/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
369 ซื้อ PUMP ASSY INJECTION PUMP FUEL FEED 03/12/2562 615/30/9/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
370 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 03/12/2562 615/30/10/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ 03/12/2562 615/40/1/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
372 ซื้อหัวเฟืองเกียร์ตัดหญ้า ๙ ฟัน 29/11/2562 615/30/6/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
373 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 29/11/2562 615/30/5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
374 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๒ รายการ 29/11/2562 615/30/4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
375 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๔ รายการ 29/11/2562 615/30/3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 361 ถึง 375 จาก 426 รายการ