แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 งานจัดซื้อแบตอตอรี่ขนาด 12 v 85 AH 20/02/2563 615/30/34/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
362 งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 3 รายการ 615/30/33/2563 20/02/2563 615/30/33/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
363 วัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 3 รายการ 615/30/32/2563 20/02/2563 615/30/32/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
364 งานจัดจ้างซ่อมหม้อน้ำ รถหมายเลข 10-6376-91-2 20/02/2563 615/-/15/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
365 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 615/60/63/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
366 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง นวน 6 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 20/02/2563 615/60/63/96 แขวงทางหลวงสุรินทร์
367 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 20/02/2563 615/45/63/95 แขวงทางหลวงสุรินทร์
368 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 20/02/2563 615/60/63/94 แขวงทางหลวงสุรินทร์
369 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 2 รายการ 20/02/2563 615/60/63/93 แขวงทางหลวงสุรินทร์
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ CS ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๐+๖๐๐ - กม.๒๐๑+๐๙๐ , กม.๒๐๗+๗๐๐ - กม.๒๐๘+๑๙๐ , กม.๒๑๘+๙๐๐ - กม.๒๑๙+๓๙๐ และ กม.๒๒๑+๑๒๕ - กม.๒๒๑+๖๑๕ ผลผลิต ๔ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.1/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
371 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 3 ลบ.ม. 17/02/2563 615/60/63/92 แขวงทางหลวงสุรินทร์
372 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 3 ลบ.ม. 17/02/2563 615/60/63/92 แขวงทางหลวงสุรินทร์
373 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 17/02/2563 615/45/63/91 แขวงทางหลวงสุรินทร์
374 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 750 ถุง 17/02/2563 615/60/63/90 แขวงทางหลวงสุรินทร์
375 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๗๕ AH จำนวน ๑ ลูก 13/02/2563 615/30/31/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 361 ถึง 375 จาก 547 รายการ