แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๑๕ รายการ 13/02/2563 615/60/63/89 แขวงทางหลวงสุรินทร์
377 งานจัดซ่อมระบบแอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถหมายเลข 46-6661-08-9 12/02/2563 615/-/14/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
378 จ้างปะยางรถ JCB รถหมายเลข 77-6079-03-0 12/02/2563 615/-/13/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
379 จ้างซ่อมระบบแอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถหมายเลข 44-8736-08-0 12/02/2563 615/-/12/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
380 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 12/02/2563 615/45/63/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
381 งานจัดจ้างซ่อมระบบแอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถหมายเลข 46-6712-08-4 12/02/2563 615/-/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
382 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ 615/30/30/2563 12/02/2563 615/30/30/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
383 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 615/30/29/2563 12/02/2563 615/30/29/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
384 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 4 รายการ 12/02/2563 615/60/63/88 แขวงทางหลวงสุรินทร์
385 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 12/02/2563 615/45/63/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
386 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 615/60/63/86 แขวงทางหลวงสุรินทร์
387 งานจัดซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สีดำ ขนาดยาว 50 เมตร จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 615/60/63/85 แขวงทางหลวงสุรินทร์
388 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีตีเส้นจราจร) รวม 3 รายการ 11/02/2563 615/60/63/84 แขวงทางหลวงสุรินทร์
389 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๒ รายการ 11/02/2563 615/60/63/83 แขวงทางหลวงสุรินทร์
390 งานจ้างซ่อมระบบปั้มน้ำ รถหมายเลข 20-6202-13-9 07/02/2563 615/-/10/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 376 ถึง 390 จาก 547 รายการ