แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 งานจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง ซีลล้อหลังด้านซ้าย 07/02/2563 615/-/9/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
392 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 22 รายการ 09/03/2563 คค 06055/พ.2/5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
393 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม.๒๐๗+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/02/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
394 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม. 05/02/2563 615/60/63/82 แขวงทางหลวงสุรินทร์
395 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 2 รายการ 05/02/2563 615/60/63/81 แขวงทางหลวงสุรินทร์
396 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ 05/02/2563 615/60/63/80 แขวงทางหลวงสุรินทร์
397 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 1,500 ถุง 05/02/2563 615/60/63/79 แขวงทางหลวงสุรินทร์
398 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 12 รายการ 03/02/2563 615/40/63/78 แขวงทางหลวงสุรินทร์
399 งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba รุ่น E-307 จำนวน 1 งาน 03/02/2563 615/-/63/18 แขวงทางหลวงสุรินทร์
400 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 03/02/2563 615/35/63/77 แขวงทางหลวงสุรินทร์
401 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นหลังคา) รวม ๒๑ รายการ 03/02/2563 615/60/63/75 แขวงทางหลวงสุรินทร์
402 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 03/02/2563 615/60/63/76 แขวงทางหลวงสุรินทร์
403 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 30/01/2563 615/-/8/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
404 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 22 รายการ (ครั้งที่ 2) 02/03/2563 คค 06055/พ.2/4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
405 งานจ้างซ่อมไดสตาร์ท 615/-/6/2563 27/01/2563 615/-/6/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 391 ถึง 405 จาก 547 รายการ