แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
421 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 615/60/63/201 แขวงทางหลวงสุรินทร์
422 งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 3 รายการ 04/06/2563 615/30/62/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
423 งานจ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 1 แผ่น 02/06/2563 615/-/63/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
424 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม 3 รายการ 02/06/2563 615/45/63/200 แขวงทางหลวงสุรินทร์
425 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.169+642 - กม.212+154 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5 ต้น 02/06/2563 615/-/63/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
426 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 4 รายการ 01/06/2563 615/70/63/198 แขวงทางหลวงสุรินทร์
427 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) จำนวน 2 ตัน 01/06/2563 615/70/63/199 แขวงทางหลวงสุรินทร์
428 งานจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข 44-9674-16-9 01/06/2563 615/-/25/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
429 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 5 รายการ 01/06/2563 615/70/63/198 แขวงทางหลวงสุรินทร์
430 งานจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข 44-9674-16-9 01/06/2563 615/-/25/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
431 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 29/05/2563 615/60/63/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
432 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-005-009992-61 29/05/2563 615/-/63/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
433 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม ๒ รายการ 29/05/2563 615/70/63/196 แขวงทางหลวงสุรินทร์
434 งานจัดซื้อป้ายจราจร รวม ๓ รายการ 29/05/2563 615/60/63/195 แขวงทางหลวงสุรินทร์
435 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 29/05/2563 615/45/63/194 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 421 ถึง 435 จาก 805 รายการ