แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๔ รายการ 16/01/2563 615/30/20/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
437 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 16/01/2563 615/30/18/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
438 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 615/45/63/62 แขวงทางหลวงสุรินทร์
439 งานจัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 3 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 615/60/63/61 แขวงทางหลวงสุรินทร์
440 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 615/60/63/60 แขวงทางหลวงสุรินทร์
441 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 615/60/63/59 แขวงทางหลวงสุรินทร์
442 งานจ้างซ่อมมือจับประตูห้องประชุม จำนวน 1 งาน 15/01/2563 615/-/63/17 แขวงทางหลวงสุรินทร์
443 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 615/60/63/58 แขวงทางหลวงสุรินทร์
444 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๙ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 615/60/63/57 แขวงทางหลวงสุรินทร์
445 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 615/60/63/54 แขวงทางหลวงสุรินทร์
446 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 615/60/63/55 แขวงทางหลวงสุรินทร์
447 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 615/45/63/56 แขวงทางหลวงสุรินทร์
448 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสงสีขาว) จำนวน 50 หลา 13/01/2563 615/60/63/53 แขวงทางหลวงสุรินทร์
449 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๕๑ รายการ 13/01/2563 615/40/63/52 แขวงทางหลวงสุรินทร์
450 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 06/01/2563 615/60/63/50 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 436 ถึง 450 จาก 547 รายการ