แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/01/2563 615/35/63/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
452 งานจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่ง รถหมายเลข 44 - 9457 - 14 - 1 06/01/2563 615/-/5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
453 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,000 ลิตร 06/01/2563 615/35/63/48 แขวงทางหลวงสุรินทร์
454 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 31 รายการ 06/01/2563 615/60/63/51 แขวงทางหลวงสุรินทร์
455 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 06/01/2563 615/-/63/16 แขวงทางหลวงสุรินทร์
456 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 06/01/2563 615/-/63/15 แขวงทางหลวงสุรินทร์
457 งานจัดซื้อ ME854977 VALE-3-WAY-SOLENOID 03/01/2563 615/30/17/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
458 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 615/30/16/2563 03/01/2563 615/30/16/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
459 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 v 100 Ah 615/30/15/2563 03/01/2563 615/30/15/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
460 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 615/30/14/2563 03/01/2563 615/30/14/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
461 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 615/30/13/2563 03/01/2563 615/30/13/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
462 งานจัดซื้อเสื้อกั๊กสีส้มติดแถบสะท้อนแสง พร้อมสกรีนชื่อ จำนวน 50 ตัว 25/12/2562 615/60/63/46 แขวงทางหลวงสุรินทร์
463 งานจัดซื้อไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานซ่อมบำรุงทาง 25/12/2562 615/60/63/47 แขวงทางหลวงสุรินทร์
464 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ 25/12/2562 615/30/12/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
465 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ 24/12/2562 615/60/63/45 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 451 ถึง 465 จาก 547 รายการ