แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.169+642 - กม.212+154 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5 ต้น 02/06/2563 615/-/63/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
47 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 4 รายการ 01/06/2563 615/70/63/198 แขวงทางหลวงสุรินทร์
48 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) จำนวน 2 ตัน 01/06/2563 615/70/63/199 แขวงทางหลวงสุรินทร์
49 งานจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข 44-9674-16-9 01/06/2563 615/-/25/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
50 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 5 รายการ 01/06/2563 615/70/63/198 แขวงทางหลวงสุรินทร์
51 งานจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข 44-9674-16-9 01/06/2563 615/-/25/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
52 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 29/05/2563 615/60/63/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
53 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-005-009992-61 29/05/2563 615/-/63/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
54 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม ๒ รายการ 29/05/2563 615/70/63/196 แขวงทางหลวงสุรินทร์
55 งานจัดซื้อป้ายจราจร รวม ๓ รายการ 29/05/2563 615/60/63/195 แขวงทางหลวงสุรินทร์
56 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 29/05/2563 615/45/63/194 แขวงทางหลวงสุรินทร์
57 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดปุ่มสะท้อนแสงสีเหลือง 2 หน้า ขนาด 10 ซม. ปริมาณงาน 1,780 อัน 26/05/2563 615/-/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
58 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 25/05/2563 615/60/63/193 แขวงทางหลวงสุรินทร์
59 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 25/05/2563 615/45/63/192 แขวงทางหลวงสุรินทร์
60 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 615/30/58/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 426 รายการ