f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน กต ๙๔๗๖ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 29/06/2564 615/-/64/55 แขวงทางหลวงสุรินทร์
47 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๒ ฒย ๓๒๓๔ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน 29/06/2564 615/-/64/53 แขวงทางหลวงสุรินทร์
48 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๗๐-๙๑๐๖ นครราชสีมา 29/06/2564 615/-/64/56 แขวงทางหลวงสุรินทร์
49 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บม ๓๔๙๙ สุรินทร์ 29/06/2564 615/-/64/54 แขวงทางหลวงสุรินทร์
50 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๑๙ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 29/06/2564 615/-/64/52 แขวงทางหลวงสุรินทร์
51 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๒๗ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 29/06/2564 615/-/64/51 แขวงทางหลวงสุรินทร์
52 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บร ๙๘๔๘ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 28/06/2564 615/-/64/50 แขวงทางหลวงสุรินทร์
53 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บย ๗๔๕ สุรินทร์ 28/06/2564 615/-/64/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
54 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๗๐-๓๕๑๓ นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน 28/06/2564 615/-/64/48 แขวงทางหลวงสุรินทร์
55 จ้างเหมางานบุรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ขอ ๑๘๘๔ นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน 28/06/2564 615/-/64/47 แขวงทางหลวงสุรินทร์
56 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บธ ๖๖๕๘ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 28/06/2564 615/-/64/46 แขวงทางหลวงสุรินทร์
57 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน งท ๖๓๒๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน 28/06/2564 615/-/64/45 แขวงทางหลวงสุรินทร์
58 งานจ้างผลิตป้ายไวนิลต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จำนวน 2 แผ่น 16/06/2564 615/-64/44 แขวงทางหลวงสุรินทร์
59 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 28/06/2564 615/35/64/156 แขวงทางหลวงสุรินทร์
60 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 28/06/2564 615/35/64/157 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 991 รายการ