f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจัดซื้อวาล์วฟิตปั้ม 13/05/2564 615/30/83/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 งานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า 13/05/2564 615/-/31/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 งานจ้างซ่อมเช็คระยะ 13/05/2564 615/-/30/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 งานจ้างซ่อมระบบแอร์ 13/05/2564 615/-/29/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๓ รายการ 14/05/2564 615/45/64/145 แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 11/05/2564 615/45/64/144 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๓ รายการ 11/05/2564 615/60/64/143 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. 07/05/2564 615/60/64/141 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 07/05/2564 615/60/64/142 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 03/05/2564 615/60/64/140 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้เนื้อแข็ง) จำนวน 6 ท่อน 03/05/2564 615/60/64/139 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 1 รายการ 03/05/2564 615/70/64/138 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 03/05/2564 615/70/64/137 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ 03/05/2564 615/40/64/136 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานภัยพิบัติ (วาตภัย)) รวม ๗ รายการ 27/04/2564 615/45/64/135 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 991 รายการ