f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์สีขาว) จำนวน 17 หลา 27/04/2564 615/60/64/134 แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง) จำนวน ๕๐ หลา 27/04/2564 615/60/64/133 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๒๐๐ ลิตร 26/04/2564 615/35/64/132 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน 1,200 ถุง 22/04/2564 615/60/64/131 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 22/04/2564 615/60/64/130 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้ายไฟกระพริบหัวเกาะ LED) จำนวน 5 ชุด 21/04/2564 615/60/64/129 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๔ รายการ 21/04/2564 615/45/64/128 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 20/04/2564 615/35/64/127 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) จำนวน 600 ต้น 20/04/2564 615/70/64/126 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๗๔๐.๗๔๐ ลิตร 09/04/2564 615/35/64/125 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๑ รายการ 09/04/2564 615/45/64/124 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้ายจราจร) รวม ๓ รายการ 09/04/2564 615/60/64/123 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 09/04/2564 615/60/64/122 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๒ รายการ 09/04/2564 615/45/64/121 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 จ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ที่ กม.๒๖+๖๗๕ (ด้านซ้ายทาง) 07/04/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 991 รายการ