แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 27/04/2563 615/60/63/176 แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 27/04/2563 615/60/63/175 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 3 เครื่อง 27/04/2563 615/10/63/174 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 27/04/2563 615/35/63/173 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๔ รายการ 27/04/2563 615/45/63/172 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 งานจัดซื้อไสกรอง จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 615/30/45/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วยสาย LAN รวม 2 จุด 22/04/2563 615/-/63/22 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 22/04/2563 615/60/63/171 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีตีเส้นจราจร) รวม 3 รายการ 22/04/2563 615/60/63/170 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 615/30/46/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 งานจัดซื้อยางนอก-ใน-พร้อมยางรองคอ ขนาด 7.50 - 16 จำนวน 2 ชุด 22/04/2563 615/30/47/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 งานจัดซื้อป้ายไฟลูกศรกระพริบ LED จำนวน ๑๖ ชุด 21/04/2563 615/60/63/169 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 21/04/2563 615/60/63/168 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๔ รายการ 21/04/2563 615/60/63/167 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๑๓ รายการ 21/04/2563 615/40/63/166 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 426 รายการ