แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532 รวม 43 ตัน 23/06/2563 615/60/63/222 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม 9,000 ลิตร 22/06/2563 615/35/63/221 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 19/06/2563 615/60/63/220 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้และปุ๋ยหมัก) รวม ๖ รายการ 18/06/2563 615/70/63/218 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre - mix) ตามมาตรฐานที่ ทลม.๔๐๗/๒๕๔๒ 18/06/2563 615/60/63/219 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ บริเวณจุดกลับรถ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๐ ชุด 12/06/2563 615/-/63/39 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 จ้างเหมาเช็คระยะ 11/06/2563 615/-/26/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/06/2563 615/60/63/217 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/06/2563 615/60/63/216 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๙ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/06/2563 615/45/63/215 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/06/2563 615/45/63/214 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 4 รายการ 10/06/2563 615/40/63/213 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม. 10/06/2563 615/60/63/212 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) จำนวน 1 รายการ 10/06/2563 615/60/63/211 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 งานซื้อเสื้อกันฝนสีส้ม ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว พร้อมสกรีนชื่อ แขวงทางหลวงสุรินทร์ กรมทางหลวง จำนวน ๑๐ ตัว 10/06/2563 615/80/63/210 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 424 รายการ