แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจัดซื้อลูกปืนเพลากลาง รถหมายเลข 74-6074-05-0 25/05/2563 615/30/57/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 615/30/56/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ 22/05/2563 615/60/63/191 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๒ รายการ 22/05/2563 615/60/63/190 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/05/2563 615/40/10/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 งานจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 22/05/2563 615/40/9/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 10 รายการ 22/05/2563 615/30/8/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ 20/05/2563 615/30/54/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 V 85 Ah จำนวน 2 ลูก 20/05/2563 615/30/55/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 งานจัดจ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถ จำนวน 1 คัน 20/05/2563 615/-/23/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 งานจัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเบรกมือรถ จำนวน 1 คัน 20/05/2563 615/-/24/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 งานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ 20/05/2563 615/-/63/33 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม 3 รายการ 20/05/2563 615/45/63/189 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ 19/05/2563 615/30/53/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 18/05/2563 615/60/63/188 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 424 รายการ