แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h มอก.371-2530 จำนวน 90 ถัง 28/04/2563 615/60/63/177 แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 27/04/2563 615/60/63/176 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 27/04/2563 615/60/63/175 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 3 เครื่อง 27/04/2563 615/10/63/174 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 27/04/2563 615/35/63/173 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๔ รายการ 27/04/2563 615/45/63/172 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.12+190 - กม.13+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.10/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.42+500 - กม.44+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.19/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ-สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.3+680-กม.4+810 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.20/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.179+470 - กม.179+925, กม.188+305 - กม.188+925 และ กม.189+325 - กม.189+715 ปริมาณงาน 2.930 กม. 16/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.17/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.10+850 - กม.12+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.8/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวง ทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.40+000 - กม.41+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 งานจัดซื้อไสกรอง จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 615/30/45/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วยสาย LAN รวม 2 จุด 22/04/2563 615/-/63/22 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 22/04/2563 615/60/63/171 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 424 รายการ