แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.208+670 - กม.209+600 และกม.210+000 - กม.210+250 ปริมาณงาน 25,410 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2262 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.1+265 - กม.3+290 ปริมาณงาน 18,212 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.180+500 - กม.182+550 ปริมาณงาน 42,392 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน 1 ระหว่าง กม.177+675 - กม.179+655 (RT.) ปริมาณงาน 24,775 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน 2 ระหว่าง กม.187+570 - กม.189+835 (RT.) ปริมาณงาน 24,915 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ หลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post (RGP)) ปริมาณงาน 1,065 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.211+220 - กม.211+775 ปริมาณงาน 12,280 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 09/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าต่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.38+535 - กม.39+350 และ กม.41+575 - กม.42+038 ปริมาณงาน 11,605 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนควบคุม 0100 ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.20+007 - กม.21+275 ปริมาณงาน 11,742.83 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2122 ตอนควบคุม 0100 ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.4+490 - กม.5+800 ปริมาณงาน 11,790 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 118 รายการ