แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 03/09/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 10/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 2 ระหว่าง กม.211+530 - กม.212+100 ปริมาณงาน 0.570 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 CS 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 2 ระหว่าง กม.211+700 - กม.212+100 ปริมาณงาน 0.400 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 CS 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.203+000 - กม.203+480 ปริมาณงาน 0.480 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 CS 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.175+100 - กม.175+540 ปริมาณงาน 0.440 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 CS 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.207+215 - กม.207+765 ปริมาณงาน 0.550 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2081 CS 0100 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+400 ปริมาณงาน 1.400 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 CS 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 2 ระหว่าง กม.211+700 - กม.212+100 ปริมาณงาน 0.400 กม. ยกเลิกแผน
49 08/03/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ติดตั้งบนทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 3,570 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 03/01/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 62 รายการ