f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 15/05/2563 106,255.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 14/05/2563 8,027.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 9 รายการ 14/05/2563 24,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 15/04/2563 31,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC. 14/05/2563 17,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 13/05/2563 26,929.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 3 รายการ 13/05/2563 30,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/18 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 08/05/2563 17,548.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อหลักเขตทางหลวง ขนาด 0.07x0.15x1.35 เมตร 12/05/2563 58,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/17 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 08/05/2563 17,548.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ 08/05/2563 197,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 56,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 05/05/2563 19,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/05/2563 253,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 25 รายการ 01/05/2563 11,782.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 519 รายการ