f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/06/2563 98,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/06/2563 6,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 29/05/2563 161,241.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 6 รายการ 28/05/2563 33,635.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/21 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 28/05/2563 6,173.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 7 รายการ 27/05/2563 6,452.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 27/05/2563 83,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 26/05/2563 160,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 12,395.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. จำนวน 46 ลบ.ม. (69 ตัน) 26/05/2563 34,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 25/05/2563 5,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 21/05/2563 48,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อทรายหยาบจำนวน 17 ลบ.ม. 20/05/2563 6,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ผสม จำนวน 145 ถุง 19/05/2563 22,475.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงินที่ กม.4+660 (เกาะกลางถนน) 19/05/2563 40,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 519 รายการ