แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
391 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 v 85 AH 03/12/2562 3,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
392 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อ PUMP ASSY INJECTION PUMP FUEL FEED 03/12/2562 950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
393 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 03/12/2562 22,397.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
394 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ 03/12/2562 16,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
395 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อหัวเฟืองเกียร์ตัดหญ้า ๙ ฟัน 29/11/2562 1,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
396 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 29/11/2562 3,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
397 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๒ รายการ 29/11/2562 1,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
398 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๔ รายการ 29/11/2562 15,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
399 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 26/11/2562 74,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
400 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/11/2562 9,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
401 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 173,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
402 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 106,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
403 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์สีดำ) จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 2,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
404 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อหินขนาดต่างๆ เข้า Stock แขวงทางหลวงสุรินทร์ โดยกองสต๊อกไพล์ที่หมวดทางหลวงในสังกัด 25/11/2562 288,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
405 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 25/11/2562 196,902.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 391 ถึง 405 จาก 449 รายการ