แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532 รวม 43 ตัน 23/06/2563 82,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม 9,000 ลิตร 22/06/2563 200,689.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 19/06/2563 468,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้และปุ๋ยหมัก) รวม ๖ รายการ 18/06/2563 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre - mix) ตามมาตรฐานที่ ทลม.๔๐๗/๒๕๔๒ 18/06/2563 291,896.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ บริเวณจุดกลับรถ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๐ ชุด 12/06/2563 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาเช็คระยะ 11/06/2563 845.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/06/2563 1,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/06/2563 420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๙ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/06/2563 19,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/06/2563 29,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 4 รายการ 10/06/2563 3,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม. 10/06/2563 1,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) จำนวน 1 รายการ 10/06/2563 2,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานซื้อเสื้อกันฝนสีส้ม ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว พร้อมสกรีนชื่อ แขวงทางหลวงสุรินทร์ กรมทางหลวง จำนวน ๑๐ ตัว 10/06/2563 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 449 รายการ