แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
376 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/12/2562 237,572.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
377 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 1,500 ถุง 17/12/2562 199,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
378 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 22 รายการ 17/12/2562 9,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
379 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) รวม ๓ รายการ 13/12/2562 197,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
380 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 127,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
381 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 12/12/2562 460,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
382 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. จำนวน 20 ลบ.ม. 12/12/2562 34,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
383 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 12/12/2562 16,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
384 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 2 รายการ 11/12/2562 14,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
385 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 4,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
386 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 37 รายการ 11/12/2562 25,015.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
387 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 27 รายการ 11/12/2562 156,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
388 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 63,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
389 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 103,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
390 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 03/12/2562 675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 376 ถึง 390 จาก 449 รายการ