แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h มอก.371-2530 จำนวน 90 ถัง 28/04/2563 416,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 27/04/2563 12,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 27/04/2563 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 3 เครื่อง 27/04/2563 94,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 27/04/2563 160,339.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๔ รายการ 27/04/2563 489,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) 27/04/2563 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ขายทอดตลาดถังยางแอสฟัลท์เปล่า ขนาดจุ 200 กิโลกรัม จำนวน 921 ใบ 27/04/2563 92,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.12+190 - กม.13+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.42+500 - กม.44+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ-สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.3+680-กม.4+810 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.179+470 - กม.179+925, กม.188+305 - กม.188+925 และ กม.189+325 - กม.189+715 ปริมาณงาน 2.930 กม. 16/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.10+850 - กม.12+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวง ทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.40+000 - กม.41+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 29,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อไสกรอง จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 449 รายการ