แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม 9,000 ลิตร 05/05/2563 158,509.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 05/05/2563 271,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมประตูอาคารสวัสดิการแขวงทางหลวงสุรินทร์ จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 11,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็ค, ซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง รวม 3 รายการ 05/05/2563 13,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาผลิตตรายาง จำนวน 9 รายการ 05/05/2563 2,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 7440-001-08905-57 05/05/2563 2,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอรื ครุภัณฑื 7440-001-10348-59 05/05/2563 450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/04/2563 1,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แบตเตอรี่ขนาด 12 V 85 Ah 30/04/2563 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างตรวจเช็คระยะรถหมายเลข 44-9898-17-8 29/04/2563 4,342.06 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. ปริมาณงาน 1,532 อัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ 29/04/2563 229,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.204+800 - กม.206+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อหลอดไฟหรี่ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/04/2563 36.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อมอเตอร์สตาร์ท 24 โวลท์ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/04/2563 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางนอก-ใน-พร้อมยางรองคอ ขนาด 750-16 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/04/2563 11,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 449 รายการ