แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อลูกปืนเพลากลาง รถหมายเลข 74-6074-05-0 25/05/2563 4,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ 22/05/2563 15,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๒ รายการ 22/05/2563 23,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสุรินทร์ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/05/2563 474.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 22/05/2563 3,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 10 รายการ 22/05/2563 2,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ 20/05/2563 1,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 V 85 Ah จำนวน 2 ลูก 20/05/2563 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดจ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถ จำนวน 1 คัน 20/05/2563 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเบรกมือรถ จำนวน 1 คัน 20/05/2563 13,037.74 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ 20/05/2563 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม 3 รายการ 20/05/2563 234,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ 19/05/2563 1,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 18/05/2563 2,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 449 รายการ