แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 1 แผ่น 02/06/2563 1,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 1 รายการ 09/06/2563 950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๔+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑๔ ต้น 09/06/2563 401,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. 05/06/2563 420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน 05/06/2563 2,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 3 รายการ 05/06/2563 71,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 16 รายการ 05/06/2563 76,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,800 ลิตร 05/06/2563 38,502.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 2,673.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 4,501.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 4 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 5,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 3 รายการ 04/06/2563 2,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 1 แผ่น 02/06/2563 288.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม 3 รายการ 02/06/2563 141,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 449 รายการ