แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.169+642 - กม.212+154 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5 ต้น 02/06/2563 144,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 4 รายการ 01/06/2563 150,236.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) จำนวน 2 ตัน 01/06/2563 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข 44-9674-16-9 01/06/2563 4,553.92 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 5 รายการ 01/06/2563 160,236.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข 44-9674-16-9 01/06/2563 4,554.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 29/05/2563 6,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-005-009992-61 29/05/2563 15,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม ๒ รายการ 29/05/2563 35,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อป้ายจราจร รวม ๓ รายการ 29/05/2563 156,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 29/05/2563 110,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดปุ่มสะท้อนแสงสีเหลือง 2 หน้า ขนาด 10 ซม. ปริมาณงาน 1,780 อัน 26/05/2563 498,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 25/05/2563 309,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 25/05/2563 216,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 449 รายการ