แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-005-009992-61 29/05/2563 15,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม ๒ รายการ 29/05/2563 35,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อป้ายจราจร รวม ๓ รายการ 29/05/2563 156,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 29/05/2563 110,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดปุ่มสะท้อนแสงสีเหลือง 2 หน้า ขนาด 10 ซม. ปริมาณงาน 1,780 อัน 26/05/2563 498,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 25/05/2563 309,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 25/05/2563 216,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อลูกปืนเพลากลาง รถหมายเลข 74-6074-05-0 25/05/2563 4,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ 22/05/2563 15,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๒ รายการ 22/05/2563 23,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุรินทร์ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/05/2563 474.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 22/05/2563 3,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 10 รายการ 22/05/2563 2,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 397 รายการ